Kontamine - Evsel Atık Konteyner

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birçok alanda farklı ürünler kullanılıyor. Bu ürünler insan sağlığını etkileyebilecek yapılarda bulunuyor. Tehlikeli maddeler bu gruba giriyor. Kimyasal malzemeler ve tehlikeli maddeler ile ilgili çalışmalar yapan tüm kurum ve kuruluşlar önlem almak zorundadır. Bu önlemler genellikle konteyner kullanılarak sağlanıyor. Tehlikeli maddeler hem doğaya hem de insan sağlığına zarar verebilen malzemelerdir. Bunun için tehlikeli maddelerin bir araya toplanabilmesi için atık konteynerleri kullanılıyor. Fakat çevreye zarar veren fakat insan sağlığı için herhangi bir zararı dokunmayan birçok madde bulunuyor. Bu maddeler genellikle kontamine madde olarak adlandırılıyor. Kontamine maddeler çevreye ve insana zarar vermez. Fakat farklı maddelerle bir araya uzun süre kaldığı zaman yanıcı ve yakıcı olabilir. Hatta patlayıcı olabilir. Bu yüzden bu tarz maddelerin belli başlı yerlerde toplanarak imha edilmesi gerekiyor.

Kontamine Konteyner Nedir?

Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen fakat farklı maddeler ile bir araya geldiğinde zarar verebilecek olan maddelerin toplanması için kullanılan konteyner modeli ne kontamine atık konteyner adı verilir. Herhangi bir zararı olmayan sanayi atıklarının toplandığı ve imha edilmeye kadar barındığı konteynırlardır. Kontamine konteynırlar çevreye zarar vermeyecek izolasyon yapısı ile üretiliyor. İçerisinde bulunan birçok özellik sayesinde, içerisindeki maddeleri tehlikeli olma konumundan çıkartıyor. Geniş bir havalandırma yapısına sahiptir. Yasaların sunmuş olduğu her türlü imkân ve özellikler dâhilinde üretilmiştir. Kontamine atık konteyner sayesinde, tehlike arz eden maddeler korunuyor ve imha edilmiş aşamasına kadar saklanıyor. Fabrikalar ve işletmeler tarafından kullanılması zorunlu olan bu konteyner, doğa ve insan sağlığı için önemli olabilecek boyuttadır.

Evsel Atık Konteynerde Neler Muhafaza Edilir

Evsel atık konteyner içerisinde saklanabilecek birçok atık türü bulunuyor. Bu atıklar başka atıklar ile iletişim kurmaması için bu konteyner modellerinde toplanıyor. Atıklar arasında tehlikeli olabilecek atık aküler, yağlı mekanik parçalar, redaktör ve hidrolik yağlar gibi birçok atık kontamine atık konteynerin içerisinde muhafaza ediliyor. Bu tarz atıklar başka malzemeler iletişim kurmaması için burada toplanıyor. Evsel atık konteyner işletmeler ve fabrikalar için önemlidir.